Fyns Politi filmer de forkerte steder: Kameraovervågning kunne afsløre langt flere kriminelle

Ifølge en ny rapport fra Rigsrevisionen, er Fyns Politi ikke grundige nok, når de vælger steder, der skal kameraovervåges. Kameraerne har dog stadig en forebyggende effekt, påpeger chefpolitiinspektøren.

De findes overalt i det fynske landskab. Overvågningskameraerne sørger for at forebygge kriminalitet og få forbryderne på bedre tanker. 

De har blandt andet været med til at give syv mænd en samlet dom på ni år og otte måneder i forbindelse med et groft overfald i Odense tilbage i marts. 

Alligevel mener Tommy Hummelmose (K), der er byrådsmedlem i Odense Kommune, at der er for få overvågningskameraer i Odense by. Desuden så han gerne, at de kameraer, der allerede findes i Odense, placeres langt bedre, end hvor de er i dag.

- Når jeg taler med politibetjentene, så siger de jo netop, at videoovervågning er en af de allervigtigste ting at have i forhold til at få dømt de kriminelle, siger Tommy Hummelmose.

Netop behovet for bedre placerede kameraer giver Rigsrevisionen ham nu ret i. 

Ifølge en analyse Rigsrevisionen netop har offentliggjort, så kan Fyns Politi nemlig øge trygheden blandt borgerne betragteligt, hvis man tænker sig bedre om, inden man sætter kameraovervågning op i blandt andet Svendborg, Odense og Middelfart.

Skal ses i et større perspektiv

Sammenlignet med landets øvrige politikredse er Fyns Politi dårligere til at placere overvågningskameraerne i forhold til, hvor de ville have størst effekt, siger Rigsrevisionen. 

Fyns Politi har heller ikke systematisk analyseret behovet i de områder, hvor man har sat overvågningskameraerne op. 

Ifølge Lars Bræmhøj, der chefpolitiinspektør hos Fyns Politi, skal man dog se effekten af kameraerne i et større perpsektiv.

- Vi laver løbende analyser hos Fyns Politi i forhold til, hvordan vi bedst muligt agerer i den virkelighed, vi er i. Det er rigtigt, at vi har ikke lavet et kæmpestort analysearbejde i forhold til, hvor vi kunne få flest sigtelser. Det, vi i virkeligheden har valgt at prioritere, er forebyggelse og den tryghedsskabende indsats.

Forbyggelse kan gøre en forskel

Folketinget bevilgede i perioden 2018 til 2020 17,6 millioner kroner til opsætning af 450 overvågningskameraer af to omgange.

Her fik Fyns Politi 12 nye overvågningskameraer. Et af dem blev placeret i et industriområde i Middelfart, hvor der på halvandet år havde været to tyverier.

Alligevel valgte Fyns Politi at sætte overvågningskameraet op, selvom der i samme periode var 50 anmeldelser andre steder i Middelfart og i Odense over 200 anmeldelser.  Og det mener Rigsrevisionen er problematisk.

Lars Bræmhøj fortæller, at grunden til, at kameraet blev sat op i Middelfart, var, at der allerede var placeret et kamera på grund af en række tyverier i et industriområde. 

- Vi har selvfølgelig læst Rigsrevisionens rapport, og vi tager også kritikken til os. Nu har der ikke været ret mange tyverier ude i industrikvarteret i Middelfart, og så kan vi jo diskutere, om det er fordi, der ikke sker noget, eller om det er fordi, der faktisk er et forebyggende kamera derude.

Et arbejde skal sættes igang

Rigsrevisionen har nu bedt landets politikredse dokumentere, hvilken forebyggende effekt overvågningskameraerne har. De har samtidig pålagt politikredsene at gennemtænke, hvilken effekt kameraerne har på forskellige typer kriminalitet.

Og det arbejde skal man i gang med så hurtigt som muligt, mener Tommy Hummelmose.

- Den her rapport viser jo, at vi faktisk kunne mere end fordoble opklaringsraten af bandekriminalitet eller generel kriminalitet i Odense, hvis kameraerne var placeret lige præcis de steder, hvor kriminaliteten foregår, siger han. 

Lars Bræmhøj påpeger dog, at det er fejlagtigt, at det kun er politiets kameraer, der gør en forskel i kriminalitetsbekæmpelsen på Fyn.

- Der er masser af videoovervågning rundt om i hele Fyns Politikreds. Og når vi har en sag, er det klart, at vi også forsøger at støvsuge områderne for, om der er nogle videooptagelser, som vi kan bruge. I øjeblikket er vi også ved at lave et kartotek over, hvor man har videokameraer henne. Og der er det faktisk en forpligtelse for de borgere, der har et kamera, at melde det ind til Fyns Politi, siger Lars Bræmhøj.

Overvågningskameraerne har til gengæld hjulpet politiet i efterforskningsarbejdet. Her er der blevet rejst sted mellem 271 og 789 flere sigtelser for våben, narkotika, vold og uorden, fremgår det af af Rigsrevisionens rapport.