Her er fire råd, der kan beskytte dig mod oversvømmelse

Blive klogere på, hvordan du kan undgå oversvømmelser i kælderen, når vandmasserne rammer Fyn.

Fyn har for alvor været ramt af store mængder regn de seneste dage, og det har fået flere vandforsyningsselskaber på overarbejde. 

Hos Vandcenter Syd, der har anlæg i Odense og Nordfyns Kommune, har de store mængder vand endda ført til oversvømmelser - både hos selskabet og hos kunderne.

- Det er kommet usædvanligt meget vand. Der er fuld belastning på alle vores anlæg, regnvandsbassiner og kloakker, og nogle af vores afløbssystemer bliver så overbelastet, at vandet løber over. Derfor skal vi have pumpet noget vand væk, for at systemet ikke går i stå, siger Per Hallager, der er projektchef hos Vandcenter Syd og fortsætter. 

- Der er også masser af vores kunder, der oplever at blive oversvømmet, fordi vores systemer ikke kan følge med. Derfor har der også været meget travlt på telefonlinjerne. 

Regnvandets vej

Når de store vandmasser rammer, har Vandcenter Syd svært ved at nå ud til alle kunder, der oplever oversvømmelser, fortæller Per Hallager. Derfor fokuserer man i stedet på, at anlæggene kan følge med regnmængderne.

- Oversvømmelserne hos kunderne kan delvis skyldes de store mængder regn oppefra. Det kan også være, at vores systemer er overbelastet, og så kan kunderne ikke komme af med vandet igen. Derfor forsøger vi at sørge for, at vores egne anlæg fungerer. Jo hurtigere vi får styr på dem, des hurtigere kan kunderne få vandet væk igen, siger Per Hallager. 

Projektchefen pointerer desuden, at selv hvis de kunne pumpe vandet væk hos kunderne, så er det svært at vide, hvor det skal hen.

- Systemet er allerede overbelastet. Vores anlæg kan klare op til en bestemt størrelse af regnhændelser, og når den mængde overskrides, bliver anlæggene overbelastet. Og det er selvfølgelig ubehageligt, når det sker, men det er for dyrt at dimensionere ud fra den største mængde regnvand, siger Per Hallager og forsætter.

- Man kan sammenligne det med kø på motorvejen. Man kan heller ikke undgå kø, og hvis man anlagde ti ekstra spor, så ville de slet ikke blive udnyttet til fulde, og det ville være spild af ressourcer. 

Det kan du selv gøre

Når kunderne ringer til Vandcenter Syd, vil de ofte få et råd med på vejen til, hvad de selv kan gøre for at undgå oversvømmelse, forklarer Per Hallager. Her er nogle af de vigtigste råd til fynboerne fra projektchefen:

1: Tjek dine installationer

Før vandmasserne rammer, er det vigtigt at tjekke tagrender, brønde, ledninger og andre installationer på sin grund. Det er nemlig vigtigt at sikre, at de ikke er fyldt op med blade, som kan blokere og skabe oversvømmelser. 

2: Sørg for at sikre systemet i kælderen

Hvis man har en kælder, kan man forebygge mod oversvømmelser ved at installere en højvandslukke. Når kloaksystemet bliver overbelastet, kan man nemlig risikere, at vandet løber baglæns ind i kælderen. Højvandslukket sikre, at det ikke kan. 

3: Beskyt din ejendom

Skulle uheldet være ude, og vandet er ved at løbe over, så forsøg at beskytte din ejendom med sandsække ved kælderdøre og vinduer.

4: Aflast kloaksystemet

Per Hallager opfordrer fynboerne til at håndtere regnvandet på egen grund, hvis de kan. Det kan man blandt andet gøre ved at afkople nogle af sine tagflader og fliser, så vandet kan løbe ind i haven og sive ned i grunden. Hermed kan man være med til aflaste det fælles kloaksystem og mindske antallet af oversvømmelser.

I visse dele af Vandcenter Syds område, kan man endda få tilbagebetalt en lille del af ens tilslutningsbidrag til det fælles kloaksystem, hvis man vælger at håndtere regnvandet selv. Det beløb kan eksempelvis bruges på såkaldte regnbede eller en faskine, der er en kasse eller hulrum under jorden, som regnvandet kan sive ned i. 

VandCenter Syds hjemmeside kan man læse mere om, hvordan man bliver frakoblet fælleskloakeringen i Odense og Nordfyns kommune.