Dyr ved Odense Å kan have indtaget PFOS - nu undersøges vandet

Odense Å undersøges for det giftige stof PFOS. Dyr langs åen kan have indtaget stoffet.

Syv lodsejere med dyr på græs langs Odense Å øst for Ejbygade går i disse dage og venter på svar fra Odense Kommune.

Svar på, om deres dyr kan have indtaget det giftige stof PFOS fra vandet i Odense Å.

Det viser en aktindsigt fra Odense Kommune, som TV 2 Fyn har fået.

Risiko for giftstoffer i kød

Kommunen har fået taget vandprøver fra åen, der nu analyseres. Bekymringen er, at PFOS, der er blevet udledt af skummet fra brandøvelsespladsen på Åsumvej 35, er fulgt med strømmen i Odense Å og ned forbi arealerne, hvor de syv lodsejere har dyr gående med adgang til åen.

Hvis resultatet fra prøverne viser, at der er en forhøjet værdi af PFOS i åen, skal det i samarbejde med Fødevarestyrelsen vurderes, om kød fra dyrene skal analyseres for PFOS ved slagtning. 

Der vil ikke blive sendt flere dyr til slagtning, før resultat på vandprøven er klar.

Påvirkning fra årgamle øvelser

På Beredskab Fyns grund på Åsumvej, der ligger cirka 150 meter fra Odense Å, har der siden slutningen af 1960'erne været brandøvelser.

Tidligere blev der anvendt skum med PFOS, men i dag anvendes skum uden, da det i 2011 blev forbudt at bruge skummet indholdene PFOS.

Der udlægges stadig skum på grunden. Der er dog ikke længere PFOS i det, da det blev gjort forbudt i 2011.
Der udlægges stadig skum på grunden. Der er dog ikke længere PFOS i det, da det blev gjort forbudt i 2011.
Foto: Rikke Mathiassen

Selvom det er ti år siden, at det sidst var lovligt at bruge skummet med PFOS kan Odense Kommune ikke afvise, at der fortsat udledes PFOS ud i åen fra de tidligere øvelser. Udlægning af skummet er nemlig også sket på ubefæstede arealer.

I 2014 blev grundvandet ved Åsumvej analyseret. Her blev der ikke fundet PFOS over detektionsgrænsen.

Hvad er PFOS?

10 andre fynske grunde undersøges

Udover brandøvelsespladsen på Åsumvej skal ti andre grunde på Fyn, der bruges eller tidligere er blevet brugt til brandøvelser tjekkes for PFOS.

I alt har Danske Regioner, landets kommuner og Forsvaret udpeget 181 steder i Danmark, hvor det skal undersøges om udlægning af skum med PFOS fra brandøvelsespladser har haft konsekvenser på områderne.

Odense Kommune forventer at få svar på analyserne fra Odense Å i næste uge. Lodsejerne vil derefter få besked om resultaterne.