Letbane-entreprenør om støj: - Det er en fælles opgave at løse problemerne

For nyligt har nye støjmålinger vist, at letbanen larmer for meget. Entreprenøren Comsa svarer nu TV 2 Fyn, at selskabet håber på et godt samarbejde for at få løst støjproblemerne.

Der er ingen tvivl om, at letbanen har problemer med støj og vibrationer, men hvem skal fikse det? 

Odense Letbane har tidligere udtalt, at de mener, at det er hovedentreprenørens ansvar, men står det til den spanske letbane-entreprenør Comsa, så er det et godt samarbejde mellem parterne, der skal løse de problemer med støj, som nye målinger fornyligt har vist. 

Det skriver Comsa til TV 2 Fyn. 

- Efter vores mening, og i stedet for at starte et blame game, er det tid til fuldt samarbejde fra alle aktører, der er involveret i design og konstruktion af infrastrukturen, udbyderen af ​​rullende materiel, vedligeholdelses- og driftsvirksomheden og kunden (Odense Letbane, red.) som grænsefladekoordinator, skriver selskabet i en mail. 

-  Alle interessenter bør slå sig sammen for at garantere en korrekt udførelse af den nye infrastruktur, lyder det.

Målingerne viser, at støjen ofte er over de vejledende grænseværdier langs de målte steder. Cowi har udført såkaldt akkrediterede kontrolmålinger i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer på ti forskellige lokationer langs letbanen.

Akkrediterede målinger betyder, at det giver Odense Letbane lovhjemmel til at sige til Comsa, at der er fejl, og at Comsa skal rette fejlen inden for kontrakten, og at omkostningerne således påhviler Comsa.

Cowis målinger viser, at støjgenerne er størst på Vestre Stationsvej, Østre Stationsvej, Stadionvej og Nyborgvej. 

Her viser rapporten, at op mod 100 procent af afgangene overskrider de vejledende grænseværdier i aften- og nattetimerne (se oversigt herunder).

Ikke et solo projekt

Comsa lader dermed TV 2 Fyn forstå, at det ikke alene er selskabets ansvar, at der kommer styr på støjen. 

I stedet henviser selskabet til, at det er en fælles opgave at indkøre og vedligeholde bane og tog og fejlfinde problemerne.

- Denne tilpasning til et helt nyt sporvejssystem er altid en besværlig og kompleks proces, der kræver lang tid, som COMSA har været i stand til at observere i de forskellige sporvejssystemer, der er bygget rundt om i verden. Denne finjustering er en del af Odense Letbanes nødvendige koordinering med alle involverede virksomheder, skrives der og det tilføjes at:

- De korrekte specifikationer og betingelser for det rullende materiel, vedligeholdelsen og driften af ​​sporvognen er afgørende i denne tilpasningsproces. Af denne specifikke grund skal Odense Letbane udføre en verifikation og opfølgning af den perfekte udførelse af alle disse faktorer.

Odense Letbane har ellers fornyligt udtalt, at det er entreprenøren, der har leveret en bane, som er fejlfyldt. 

Støjen kan skifte over tid

Comsa understreger endvidere i sit svar til TV 2 Fyn, at de støjmålinger, selskabet selv har lavet tidligere på året, er blevet inspiceret og valideret af både Odense Letbane og Cowi. 

I samme ombæring peger Comsa på, at selskabet ikke har set eller evalueret de nye målinger, der udelukkende er lavet af Cowi og ikke i samarbejde med andre. 

- I modsætning til den koordinering (hvor Odense Letbane og Cowi var inde over, red), der blev opretholdt med AV Engineers-rapporten (den tidligere støjmåling red.), er målingerne foretaget af Cowi blevet udført ensidigt. På nuværende tidspunkt kender COMSA ikke de nødvendige detaljer fra denne rapport til at kunne lave en korrekt evaluering.

Samtidig skriver Comsa, at vibrationer og støj kan opstå af andre grunde end måden banen er anlagt. 

- Under alle omstændigheder skal vi præcisere, at støj- og vibrationsmålinger ikke er tidløse, så målinger på forskellige datoer og forhold kan vise meget forskellige resultater. Ligeledes er der stor indflydelse på støj og vibrationer, sporvognenes (hjulenes) status og driften og vedligeholdelsen af ​​sporvognssystemet, som alle ikke er relateret til COMSA.

Fornyligt sagde bestyrelsesformand Jesper Rasmussen til TV 2 Fyn, at det nu var Comsas opgave at fejlrette således at støjen kan komme under de vejledende værdier. Noget formanden er overbevist om at Comsa nok skal gøre. 

- Jeg tror det er ret overbevisende med de måleresultater, der er kommet, men jeg er jo ikke naiv, så jeg tror, at man vil kæmpe i mod. Det må vi nok igennem, men vi er vældig godt rustet. Det er jo sådan, at hvis entreprenøren nægter at gøre det, så er der et kontraktregi, der betyder, at vi kan gå ind og gøre det på deres regning - men så skal de nægte at ville gøre det.

TV 2 Fyn har efter Comsas udmelding forsøgt at få en kommentar fra Odense Letbanen, men de har ikke ønsket at kommentere sagen.