Politikere om støjende letbane: - Det er en skandale, at målinger kunne vise andet

Det giver anledning til både bekymring og rysten på hovedet hos flere af Odenses politikere, at nye målinger af støjen fra letbanen overstiger grænserne.

Politikere i Odense vil nu se løsninger, der kan sikre odenseanernes søvn og velbefindende. 

Samtidig er der ifølge Venstres Social- og beskæftigelsesrådmmand Christoffer Lilleholt tale om en skandale, når det ene firmas målinger viser ét resultat og nye målinger nu viser væsentlige overskridelser af grænseværdierne for støj. 

Onsdag var Odense Letbane mødt op hos Økonomiudvalget for at fremlægge resultaterne af nye, videnskabelige støjmålinger foretaget langs letbaneruten i Odense af virksomheden Cowi. 

Her kom det frem at støjgenerne er størst på Vestre Stationsvej, Østre Stationsvej, Stadionvej og Nyborgvej. Op mod 100 procent af afgangene overskrider de vejledende grænseværdier i aften- og nattetimerne.

Vi har spurgt Konservatives Søren Windell, Venstres Christoffer Lilleholt og borgmester Peter Rahbæk Juel fra Socialdemokratiet, hvad de siger til den nye informationer om støjen.

Spørgsmål til Venstre, Konservative og Socialdemokratiet

01

Hvad er din reaktion på de nye målinger, der viser overskridelse af støjniveauerne?

02

Er det rimeligt, at letbanen fortsætter med at køre, når målinger viser markante overskridelser flere steder?

03

Comsa bærer ifølge Letbanen ansvaret for den megen støj, men har Odense Kommune været opmærksomme nok i anlægningen af letbanen?

04

Flere borgere i Odense oplever at have mødt en mur, når de har klaget til letbane og kommune - har I taget dem seriøst nok?