Selskaber vil have pause i fynsk sag om brændstof til krig i Syrien

EU-Domstolen bør på banen i sagen mod Dan-Bunkering og Bunker Holding, siger forsvarerne i Retten i Odense.

Der er så stor tvivl om grundlaget for en straffesag om store leverancer af brændstof til krigen i Syrien, at de tiltalte selskaber og en direktør vil have Retten i Odense til at bremse op.

Retten bør stille spørgsmål til EU-Domstolen, før sagen fortsætter.

Kravet om forelæggelse for domstolen i Luxembourg rejses onsdag af forsvarerne for Dan-Bunkering, Bunker Holding og den administrerende direktør Keld R. Demant.

Selskaberne er under anklage for at have overtrådt en EU-forordning, da der blev solgt 172.000 ton jetbrændstof. Kunden var det russiske militær. Og brændstoffet havnede i Syrien, mener Bagmandspolitiet.

Leverancerne fra havne især på Cypern og i Grækenland blev indledt i efteråret 2015. Netop på det tidspunkt gik det russiske luftvåben ind i borgerkrigen på præsident Assads side.

Tre principielle spørgsmål

Retten i Odense har set dokumenter om transporter på tankskibene "Yaz" og "Mukhalatka", som angiveligt sejlede varerne til havnebyen Banias nær den base, som de russiske bombefly anvendte.

Siden 26. oktober er der afgivet en stribe vidneforklaringer, ligesom retten er blevet præsenteret for mails og aflytninger. Men nu bør EU-Domstolen altså på banen, mener forsvarerne, fordi retten har brug for autoritative svar på, hvordan forordning 1323 fra 2014 skal forstås.

Advokat Jacob Skude Rasmussen siger i retsmødet onsdag, at der er tre principielle spørgsmål, som trænger til en afklaring.

Det første handler om, hvordan man skal forstå forordningens ord om "direkte eller indirekte" leverancer.

Det andet skal opklare, om forordningen også omfatter leverancer til det russiske militær.

Og det sidste handler om det, der juridisk kaldes "tilregnelseskravet". Om forordningen retter sig mod både forsætlige og uagtsomme overtrædelser.

Hvis retten går med til en forelæggelse for EU-Domstolen, vil straffesagen formentlig ligge stille i adskillige måneder.